Austin’s 30 songs for 30 days project

harharhar.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=B3mL0M9nr4Y[/youtube]

Spoiler: “Kala ko ako lang ang nakakalam ng sobrang usage ng Hanson ng oh yeah” — my hubby!

HAHA.

Diba si Austin kasama sa Fool’s Banquet ng Hanson? <3

2 thoughts on “Austin’s 30 songs for 30 days project

Leave a Reply